Hijyen Belgesi Eğitimi

Anasayfa » Hijyen Belgesi Eğitimi

Hijyen Belgesi Eğitimi : 24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. Maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen eğitim yönetmeliği 5 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

HİJYEN BELGESİ EĞİTİMİ ALMASI GEREKEN SEKTÖR/İŞ KOLLARI

  • Gıda üretim ve perakende iş yerleri
  • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri
  • Kaplıca,hamam,sauna,berber,kuaför,dövme ve piercing yapılan yerler,masaj ve güzellik salonları
  • Otel,motel,pansiyon ve misafirhane gibi yerler
  • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri
  • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları

hijyen eğitimi ile belge almak

HİJYEN BELGESİ EĞİTİMİNİN AMACI

Halk sağlığı açısından risk oluşturan virüslerin,bakterilerin,parazitlerin ve diğer mikroorganizmaların bulaşma yollarını , hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini ya da halkın sağlığına nasıl tehdit olacağına , hastalık belirtilerinin ve korunma yollarını öğrenerek işyerlerinde ve günlük yaşamda bilinçli bir şekilde hem kendilerinin hem de hizmet verdikleri kurumda kişilerin sağlıklarını korumak ve bu bilgilerin günlük hayatta kullanımını sağlamaktır.

HİJYEN EĞİTİMİ ALINMAMASI DURUMDA UYGULANACAK CEZAİ İŞLEMLER

2016 YILI hijyen cezaları  Kurumda çalışan her bir personel için ayrı ayrı olmak üzere 440 TL’den – 1766 TL’ye kadar ( 2016 yılı için ) para cezası verilecektir.

2016 yılında yapılan denetimlerde Hijyen Eğitim Yönetmeliği gereğince bu belgeye sahip olmayan personel çalıştırılması durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince resmi kontrollerde gerekli kolaylığı göstermeyenlere fiili suç oluşturmadığı taktirde idari para cezası 7.732 TL’dir.

2016 yılında yapılan denetimlerde uygunsuzluk durumunda 5996 sayılı Kanun ile uygulanacak diğer cezalar şunlardır ;

1) Gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretmenin para cezası 15.466 TL

2) Resmi kontrol sonucu bozulduğu, kokuştuğu, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar gördüğü, son tüketim tarihi geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasa da bulunması, satışa veya tüketime sunulması halinde iş yeri sahiplerine uygulanan para cezası 1.544 TL

3) İzlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenmeden veya Bakanlıkça belirlenen bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanımlanmadan piyasaya gıda ve yem satışı yapmanın para cezası 3.091 TL, ayrıca cezai işlem yapılıp uyarıldığı halde aynı üründe bir yıl içerisinde yanlışın tekrarı halinde ceza 15.466 TL

4) Gıda ve yem de taklit ve tağşiş (yabancı madde karıştırılması) yapmanın idari para cezası 15.466 TL uygulanacaktır.


BAKANLIK tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı hareket eden işletmeleri uygulanacak cezalar şunlardır:

1) Birincil üretim yapanlara (Doğa da mevcut ham maddelerin işlenmek veya kullanılmak üzere çıkartılması) para cezası 1.544 TL

2) Perakende iş yerlerine 3.091 TL, diğer iş yerlerine 7.732 TL,

3) Bakanlıktan onay alması gereken işletmelerden, onay almadan üretim yapanlara idari para cezası 15.466 TL. Depo ve satış yerlerine 7.732 TL

4) Kayıt yaptırmayan üretim yerlerine idari para cezası 3.091 TL. Perakende iş yerlerine 1.544 TL uygulanacaktır.

HİJYEN EĞİTİMİNİN FAYDALARI

  • Geniş ve temiz ortamlar , salgın ve tehlikeli hastalıkların bulaşma riskini azaltır.
  • Müşteri güveni ve memnuniyeti sağlaması
  • Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorlukları karşılamada güvenirlik sağlaması
  • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi