Yangın Eğitimi

Anasayfa » Yangın Eğitimi

YANGIN EĞİTİMİN TANIMI

Çıkabilecek itfai olaylara her personelin müdahale etmesi göz önünde bulundurularak maksimum seviyede personel katılımı ile tüm personele yangın güvenlik eğitiminin verilmesi.

YANGIN EĞİTİMİN AMACI

Yangın ile mücadele için gerekli bütün önlemleri almak , müdahale ve tahliye ekiplerini oluşturmak , oluşturulan müdahale ekiplerinin İtfaiye Teşkilatı yetişinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisini kazandırmak.


YANGIN EĞİTİMİNİ KİMLER ALMALIDIR ?

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana ,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana ,
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar bu belge ve eğitimlerin verilmesi zorunludur.

YANGIN EĞİTİMİ ALINMADIĞI TAKTİRDE UYGULANACAK PARA CEZASI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince “YANGIN EĞİTİMİ” almayan kişi ve kişilere 1.078 TL ( bin yetmiş sekiz TL ) para cezası verilir.

YANGIN EĞİTİMİ ALMANIN FAYDALARI

Temel Yangın Eğitimi almış her birey ;

 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir ve sebebiyet verecek bir davranışta bulunmaz
 • Sabit söndürme sistemlerini bilir
 • Yangın türüne göre söndürme tanımları bilir
 • Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını bilir
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
 • Portatif yangın söndürme cihazlarını kullanır
 • Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir.
 • Yangın Söndürme Eğitimi Sertifikası Sahibi Olur