Mühendislik Ve Ölçüm Hizmetleri

Işçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu ve rahatlığı iş verimini artıran en
önemli etkendir. İşyerleri çalışma ortamları düşünüldüğünde işçi ve makine arasında bir denge söz
konusudur. Sağlıklı ve başarılı bir çalışma hayatı açısından bu dengenin iyi oluşturulması
gerekmektedir.Bu bağlamda 6331 sayılı iş kanunu kapsamında çıkarılan "25 Nisan 2013 tarihli İş
Ekipmanları- nın Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince" makinelerin periyodik
kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılınmıştır. Mühendislik sektöründeki tecrübemiz ve
güvenilirliğimiz ile işyeri güvenliği ve işçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu
için gerekli hizmetleri yeterli alet ve donanıma sahip, alanlarında deneyimli Mühendis kadromuz ile
vermekteyiz.
1- Kazanların Periyodik Testi (Buhar kazanı, Kalorifer kazanı vb.)
2- Kompresörlerin Periyodik Testi
3- Kaldırma Araçlarının Periyodik Testleri
4- Forklift, Lift, YükAsansörü, PeriyodikTesti
5- Gürültü Ölçümü
6- Toz Ölçümleri
7- Kişisel maruziyet ölçümleri
8- Elektrik Tesisatı ve Topraklama Kontrolü (Nokta başı)
9- ParatonerTopraklama Kontrolü
10- Konfor Ölçümleri (Isı, Işık, Nem)

Sorularınız İçin Bizimle İletişime Geçiniz.