Acil Durum Ve Yangın Tahliye Planları

ACİL DURUM VE YANGIN TAHLİYE PLANLARI

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde kademeli olarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna istinaden işverene bir çok sorumluluklar yüklenmiştir. İşveren işyerinde 
kanunun uygulanmasından, uygulanmasından,sürekliliğinin sağlanmasından ve uygulanmasının gözetlenmesinden asli sorumlu tutulmaktadır. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işyerlerinde bulundurulması gereken çalışmalara ait 
raporlar arasında yer alan Acil Durum Planının dokümante edilmesi, yine aynı kanuna bağlı olarak çıkarılan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, Md.12 de şu şekilde belirtilmiştir,MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Belirlenen acil durumlar.
d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı 
tahliye planı.
4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri 
dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her 
sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.
(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur
Yönetmelik maddesinde de belirtildiği üzere, işyerinize hazırlanacak Acil Durum Ve Yangın Tahliye 
Planı, Acil Durum Planına ek olarak ilave edilmeli ve dokümante edilmelidir. Ayrıca hazırlanan plan işyerinde kolaylıkla görülebilecek yerlere asılması gerekmektedir
OPTİMUM olarak biz, bu hizmeti ISO 23601, ISO 7010 Standartlarında, Mevzuata uygun ve 
yüksek çözünürlüklü baskı kalitesinde hazırlayarak işyerinize asıyoruz

Sorularınız İçin Bizimle İletişime Geçiniz.