Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri

Optimum Eğitim, Mobil Sağlık hizmeti ve Tanı Merkezi hizmetlerinizi de üstlenebilmektedir. Mobil
Sağlık Hizmeti ile ayağınıza gelen ekipler, zaman ve iş gücü kaybı olmadan gerekli tarama ve testleri
yapabilir. Optimum Eğitim Tanı Merkezi gerekli sonuçları uzman kadrosu nezaretinde işleyerek en kısa süre içerisinde rapor halinde size iletilira. Akciğer Grafisi
Tozlu ve Kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve
periyodik muayenelerinde akciğerlerin radyolojik olarak
incelenmesi gerektiğinde tomografi,sipirometrik inceleme 
gibi ileri tetkiklerin yapılması ise uygunluk değerlendirilmelerinde büyük önem
taşımaktadır. Akciğer incelemelerinin sonuçları
mesleki maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla sunulmaktadır.
b. Solunum Fonksiyon Testi
Tozlu ve kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve
periyodik muayenelerinde bu test yapılarakçekilecek
Akciğer PA ile birlikte değerlendiril- mektedir.
c. Kulak Odio Testi
Odyolojik inceleme testleri ISO 8-1983 uluslararası
standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Ölçüm
sonuçları ISO 1999 ve Amerikan standardı ANSI-S3-1
sınıflandırmasına uygun değerlendirilmektedir.
Gürültülü islerde çalışanların her iki kulak havayolu
ve kemik yolu ölçümleri ile işitme durumu
değerlendirilerek rapor edilmektedir.

d. Tarkan
Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde
edilebilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan
sayımında 18-22 parametreye bakılmakta olup, sonuçlar
diğer bulgularla birlikte değer-lendirilir.
e. Kanda Ağır Metal ve Kimyasal Testler
Kanda ağır metal karışma riski olan sektörlerde çalışan
işçilerin durumlarının değerlendirile- bilmesi için
yapılan tetkiklerdir. Bunlar başlıca: Civa, kadmiyum,
nikel, kurşun, arsenik, idrarda fenol, hippürük asit vb.
maddelerinden oluşmaktadır.
f. Tetanos Aşısı
Çalışma ortamlarından kaynaklanabilecanos
hastalığı riskine karşı tedbir olarak yapılan koruyucu
sağlık hizmetidir.
g. Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer Tet- kikler ve
Aşılar

Her sektörün kendine göre risk içerdiği düşü-
nüldüğünde, işyerlerinde çalışan isçiler için bir- çok
tetkik söz konusudur. Sektöre göre yapılacak risk
araştırması sonucunda tetkik tespitleri yapılıp
uygulanmalıdır. Gerektiğinde diğer aşılar da yapılmalıdır.
h. Göz Muayenesi
"Ekranlı Araçlar" yönetmeliği kapsamında göz
kusurlarının ve gerekli tedavi yöntespit
edilebilmesi için gerekli tetkik ve muayenedir.

Sorularınız İçin Bizimle İletişime Geçiniz.